חזרה למילון המונחים

CFO

משמעות הקיצור CFO היא Chief Financial Officer, בעברית התפקיד נקרא סמנכ״ל כספים. זהו תפקיד בכיר האחראי לניהול הכספים של החברה. CFO עוקב אחר תזרים הכספים, מנהל את התקציב, מציג תחזיות פיננסיות ודואג שהחברה לא שוקעת לחובות או הפסדים.