חזרה למילון המונחים

Burn Rate

המונח ״Burn Rate״, או ״קצב שריפת מזומנים״, מתאר את הקצב בו ״שורף״ הסטארט-אפ את המשאבים הכספיים שעומדים לרשותו מגיוס או מהכנסות. Burn Rate נמדד אחת לחודש וכולל את כל ההוצאות החודשיות הקבועות כמו משכורות, חשמל, ארנונה, שכ״ד וכו׳. מדד זה מאפשר להעריך כמה זמן הסטארט-אפ יכול להתקיים מההון שגייס.