חזרה למילון המונחים

תקציב מול ביצוע (BVA – Budget vs Actual)

המונח BVA “תקציב מול ביצוע” מתייחס להבדל בין התקציב המשוער של הסטארט-אפ לבין הנתונים האמיתיים של ההכנסות וההוצאות של החברה. הנתונים האמיתיים מייצגים את משמעות התקציב בפועל בהקשר של ניתוח פיננסי. ניתוח תקציב מול ביצוע משווה את הנתונים האלה כדי לעזור לסטארט-אפים בשלושה היבטים מרכזיים: להתאים את התקציב לדיווח פיננסי מדויק יותר; לזהות אזורים לצמצום הוצאות או להגדלת הכנסה; לקבוע אם יש צורך במימון נוסף וכמה.