חזרה למילון המונחים

רשות החדשנות

רשות החדשנות היא רשות הפועלת במטרה לקדם את החדשנות הישראלית בדגש על תעשיית ההייטק הישראלית. רשות החדשנות הוקמה בשנת 2016 ופועלת כרשות סטטוטורית עצמאית. רשות החדשנות מחולקת לארבע חטיבות פעולה: חטיבת תשתיות חדשנות, חטיבת הזנק, חטיבת צמיחה, והחטיבה הבין-לאומית. רשות החדשנות מספקת מענקים ומימון לסטארט-אפים ללא דרישת אחוזים מהמיזם או מעורבות בניהולו. ההחזר הכספי מתבצע על ידי תמלוגים מהכנסות עתידיות בתוספת ריבית.