חזרה למילון המונחים

חשבות

חשבות היא כל הפעולות המבוצעות על ידי חשב או מנהל הכספים. חשבות כוללת בקרה על הנהלת החשבונות ועל חשבות השכר, הכנת דוחות כספיים, הכנת דוח תזרים מזומנים, הכנת תקציב וניתוח תקציב, עבודה מול רואי החשבון החיצוניים, ועבודה מול משקיעים.