חזרה למילון המונחים

דוחות למשקיעים

המטרה של דוחות משקיעים היא לשקף למשקיעים את השימוש שמבוצע בכסף שלהם. דוחות משקיעים יכללו דוח רווח והפסד ודוח תקציב מול ביצוע (BVA). דוחות משקיעים בנוסף ישימו דגש על ההוצאות המרכזיות, שינויים בכוח האדם, בהנהלה הבכירה או בדירקטוריון. דוח משקיעים ישקף את האתגרים שהחברה מתמודדת איתם.