חזרה למילון המונחים

אסטרטגיה פיננסית

אסטרטגיה פיננסית היא נדבך חשוב מתוך תכנית העסקית הכוללת של חברה והיא חשובה לאין שיעור בהצלחתה. אסטרטגיה פיננסית כוללת התייחסות לנושאים כמו מטרות החברה, תזרים בהווה ובעתיד, ציפיות תשואה, אלטרנטיבות השקעה, מימון, פקדונות, גידורי מט”ח, ניהול וגידור סיכונים ועוד. אסטרטגיה פיננסית בוחנת במאקרו את המצב הכלכלי של החברה ומתכננת את הצעדים הבאים שלה.