back arrow חזרה לקורסים

הפנים של הסטארט-אפ: ניתוח דוחות כספיים לסטארט-אפים

  • מאת: אביעד שורק (Aviad Sorek)
  • אוג 14, 2023
  • |
  • 2 min.

ניתוח דוחות כספיים מאפשר לכם להכיר לעומק את הסטארט-אפ שלכם ולבנות לו פרופיל פיננסי בשביל כל מי שתפגשו במסע שלכם. צוות המשקיעים והבורד, שבוחנים את הדוחות, יכולים לקבל מידע מרוכז על המצב הכספי והביצועים בשנה החולפת. לכן אתם רוצים שניתוח הדוחות הכספיים שלכם יהיה הכי מקצועי ומדויק. איך תעשו זה? בואו לגלול איתנו.

בלי להסתבך, המרכיבים של ניתוח דוחות כספיים לסטארט-אפים

ניתוח דוחות כספיים הוא אחד מכלי העזר החשובים עבור קבלת החלטות עסקיות של מנהלים, משקיעים, בעלי מניות והבורד. הניתוח מאפשר לזהות ולאתר קשיים שהחברה יכולה להתמודד איתם, כמו גם פוטנציאל הצמיחה והרווח. הניתוח מתחלק לשלושה דוחות עיקריים: מאזן, דוח רווח והפסד, ודוח תזרים מזומנים.

אבל… דוח שנתי או מאזן בוחן הם כלים פיננסים שפועלים בטווח זמן יחסית ארוך עבור סטארט-אפ. על כן אנחנו ממליצים בחום לא להסתמך רק על דוחות אלו ולבצע מעקב פיננסי ברמה החודשית.

מאזן

המאזן הוא דוח כספי המספק מידע על הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של חברה. נכסים הם מה שבבעלות החברה או שיש לה זכויות עליהם. התחייבויות אלו הן החובות של החברה. ההון העצמי הוא השארית לאחר הפחתת התחייבויות מהנכסים.

רווח והפסד

דוח רווח והפסד הוא דין וחשבון של ההכנסות וההוצאות שהתרחשו במהלך תקופת זמן מסוימת. דוח זה מציג את טבלת ההכנסות, ההוצאות, הרווחים וההפסדים של הסטארט-אפ.

תזרים מזומנים

תזרים מזומנים הוא מדד חשוב לבריאות הפיננסית של החברה. זהו המדד לכמה כסף נכנס לחברה מהפעילות שלה וכמה היא מוציאה במהלך אותה תקופה. הוא מצגי אילו מקורות ושימושים במזומן התרחשו בתקופה נתונה ויכול לשמש למדידת ביצועי המודל העסקי של הסטארט-אפ.

ג'אנקים פיננסיים: מי דורש ניתוח דוחות כספיים?

אפשר לחלק את צרכני הדוחות הכספיים לשניים: צרכנים פנימיים וצרכנים חיצוניים.

צרכני דוחות כספיים פנימיים

צרכני ניתוח הדוחות הכספיים הפנימיים הם למעשה בעלי תפקידים בתוך הסטארט-אפ. צרכן הדוחות הכספיים החשוב ביותר הוא מנכ"ל החברה וה-CFO. בעזרת ניתוח דוחות כספיים המנכ"ל ושאר המנהלים יכולים לקבל תמונת מצב על הפעילות העסקית והפיננסית של הסטארט-אפ. בעקבות זאת הוא מקבל החלטות כלכליות כמו גיוס עובדים, פיטור עובדים, או מהלכים עסקיים שונים.

צרכני דוחות כספיים חיצוניים

משקיעים פוטנציאליים: במהלך סבבי גיוס, משקיעים פוטנציאליים ידרשו מהסטארט-אפ לקבל את ניתוח הדוחות הכספיים כחלק עיקרי מבדיקת הנאותות (Due Diligence). בהתאם למידע שמוצג למשקיעים בדוחות הכספיים הם יחליטו הם להשקיע בסטארט-אפ שלכם.

בעלי מניות: בעלי מניות אינם נושאים משרה בסטארט-אפ אך סייעו בהקמת הסטארט-אפ באמצעות השקעה כספית. ניתוח הדוחות הכספיים מאפשר להם לקבל מידע על רווחיות החברה ועל ביצועי ההנהלה.

רשויות מס: מס הכנסה ורשם החברות דורשים מהסטארט-אפ להגיש דוחות כספיים.

תאגידים בנקאיים: במידה ואתם רוצים לקחת הלוואה לצורך הסטארט-אפ שלכם, הבנק ידרוש מכם להציג דוחות כספיים על מנת לשקול את הבקשה.

לקוחות/ספקים: במקרים מסוימים ספקים או לקוחות יכולים לבקש מהחברה להציג להם את הדוחות הכספיים לצורך פעילות עסקית משותפת.

החשיבות של CFO לניתוח דוחות כספיים לסטארט-אפים

כמו שאתם מבינים כבר, ניתוח דוחות כספיים הוא עולם שלם של נתונים וחישובים. קשה להפריז בחשיבות שלו שכן הוא שומר על הסטארט-אפ במודעות פיננסית, מסייע בהשגת מימון והתנהלות חוקית. האדם שאמון על ניתוח הדוחות הכספיים הוא CFO – סמנכ"ל הכספים. הניהול הפיננסי של CFO יכול להיות המקפצה לצמיחה ומימון או ההתרסקות של עסקאות מבטיחות.

בשלבים מוקדמים של הסטארט-אפ לעתים אין תקציב להקמת מערך כספים בחברה או להעסיק סמנכ"ל כספים מנוסה במשרה במלאה. במקרים כאלה הפתרון היעיל ביותר הוא סמנכ"ל כספים חיצוני. בתקציב נמוך יותר ניתן להעסיק CFO מנוסה ומקצועי שילווה את הסטארט-אפ בתחום הפיננסי ומעבר לו. בזכות CFO איכותי תוכלו להיות רגועים שניתוח הדוחות הכספיים שלכם ייעשה באחריות רבה ובדיוק מירבי.

Author Image

אביעד שורק (Aviad Sorek)

שותף מייסד ומנכ"ל