• הכל
 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
 • ז
 • ח
 • ט
 • י
 • ב
 • ל
 • מ
 • נ
 • ס
 • ע
 • פ
 • צ
 • ק
 • ר
 • ש
 • ת

CapEx

המונח ״CapEx״ הוא קיצור של ״Capital Expenditure״, בעברית ״הוצאות הון״. CapEx מתאר את הוצאות הסטארט-אפ המשמשות לרכישה, שדרוג או שימור נכסיו. CapEx משמש לעתים קרובות כדי לבצע פרויקטים חדשים או השקעות על ידי חברה.סוג זה של הוצאה כספית נעשית על ידי חברות כדי להגדיל את היקף פעילותן או להוסיף תועלת כלכלית עתידית כלשהי למבצע. קרא עוד

Cap Table

המונח ״Cap Table״ הוא קיצור של ״Capitalization Table״, בעברית ״טבלת הון״. Cap Table זו טבלה חשובה לסטארט-אפים בתחילת הדרך שמתארת את תמונת המצב העדכנית של בעלי המניות ומבנה ההון של החברה. טבלת הון כוללת את פרטי האחזקות של כל בעלי המניות, את חלוקת האחוזים שלהם, המספר הכולל של מניות בחברה, השווי של כל מניה ושל […] קרא עוד

CAC

המונח CAC הוא קיצור של ״Customer Acquisition Cost״ או ״עלות רכישת לקוח חדש״. CAC הוא מדד המתאר את העלות הכוללת של הפיכת לקוח פוטנציאלי ללקוח של החברה. בפשטות, זהו החישוב של עלות השיווק של החברה לעומת כמות הלקוחות בפועל שהצטרפו. מדד CAC חשוב על מנת לבנות אסטרטגיות שיווק יעילות יותר ולהבין אם החזר ההשקעה שלכם […] קרא עוד

Burn Rate

המונח ״Burn Rate״, או ״קצב שריפת מזומנים״, מתאר את הקצב בו ״שורף״ הסטארט-אפ את המשאבים הכספיים שעומדים לרשותו מגיוס או מהכנסות. Burn Rate נמדד אחת לחודש וכולל את כל ההוצאות החודשיות הקבועות כמו משכורות, חשמל, ארנונה, שכ״ד וכו׳. מדד זה מאפשר להעריך כמה זמן הסטארט-אפ יכול להתקיים מההון שגייס. קרא עוד

ARR

המונח ARR הוא קיצור ל-״Annual Recurring Revenue״, בעברית ״הכנסה שנתית צפויה״. ARR, זה למעשה ההכנסה הצפויה של הסטארט-אפ בכל שנה לפני הוצאות. ARR מאפשר סקירה כללית של ביצועי הסטארט-אפ משנה לשנה, ומאפשר לחזות בצורה מדויקת יותר את הצמיחה שלו. ARR נוטה ללכת יד ביד עם MRR (הכנסה חודשית צפויה) הן עבור סטארט-אפים של SaaS והן […] קרא עוד

תקציב מול ביצוע (BVA – Budget vs Actual)

המונח BVA “תקציב מול ביצוע” מתייחס להבדל בין התקציב המשוער של הסטארט-אפ לבין הנתונים האמיתיים של ההכנסות וההוצאות של החברה. הנתונים האמיתיים מייצגים את משמעות התקציב בפועל בהקשר של ניתוח פיננסי. ניתוח תקציב מול ביצוע משווה את הנתונים האלה כדי לעזור לסטארט-אפים בשלושה היבטים מרכזיים: להתאים את התקציב לדיווח פיננסי מדויק יותר; לזהות אזורים לצמצום […] קרא עוד

רשות החדשנות

רשות החדשנות היא רשות הפועלת במטרה לקדם את החדשנות הישראלית בדגש על תעשיית ההייטק הישראלית. רשות החדשנות הוקמה בשנת 2016 ופועלת כרשות סטטוטורית עצמאית. רשות החדשנות מחולקת לארבע חטיבות פעולה: חטיבת תשתיות חדשנות, חטיבת הזנק, חטיבת צמיחה, והחטיבה הבין-לאומית. רשות החדשנות מספקת מענקים ומימון לסטארט-אפים ללא דרישת אחוזים מהמיזם או מעורבות בניהולו. ההחזר הכספי מתבצע […] קרא עוד

CFO

משמעות הקיצור CFO היא Chief Financial Officer, בעברית התפקיד נקרא סמנכ״ל כספים. זהו תפקיד בכיר האחראי לניהול הכספים של החברה. CFO עוקב אחר תזרים הכספים, מנהל את התקציב, מציג תחזיות פיננסיות ודואג שהחברה לא שוקעת לחובות או הפסדים. קרא עוד

שכר

תשלום תמורת עבודה. קרא עוד

רווח והפסד

דוח רווח והפסד הוא דוח שמסכם את התוצאות הכספיות (הכנסות, הוצאות ורווחים) של פעילות החברה בפרק זמן מסוים, לרוב שנתי. הדוח לרוב מוצג בצורה רב שלבית המאפשרת ניתוח של מקורות הרווח של החברה. הודח כולל חישוב רווח גולמי (ברוטו), חישוב הרווח התפעולי, חישוב רווח/הפסד לפני מס הכנסה, וחישוב רווח/הפסד נקי. קרא עוד

מסבב הגיוס הראשוני ועד ההנפקה, אנחנו כאן בשבילכם