איך לשרוד את משבר הקורונה - המדריך המלא - The Founders

איך לשרוד את משבר הקורונה Covid-19

מה הדבר שהעסק שלך חייב לעשות מיד כדי לשרוד את המשבר?

המשבר הכלכלי הנוכחי השפיע על חברות ועסקים רבים בישראל וההיקף המלא של הנזק לשוק יתגלה בעתיד.

הסביבה העסקית שלנו משתנה במהירות ולכן השליטה בעסק חייבת להיות הדוקה ותדירה על מנת לאפשר תגובה מדודה לשינויים עסקיים וחיצוניים כגון משבר הקורונה.

שליטה בביצועי החברה ברמה החודשית יאפשרו איתנות פיננסית שתאפשר לחברה לשרוד משברים ולמקסם רווחים בטווח הארוך.

בקרה תקציבית היא הכלי האפקטיבי ביותר באמצעותו יכולה כל חברה לאמוד ולמדוד את ביצועיה הפיננסיים.

כלי זה מאפשר לחברה לקבל החלטות מבוססות נתונים. מטרת הבקרה התקציבית היא לבחון את ביצועי החברה ברמה החודשית אל מול התכנון המקורי (תקציב שנתי). 

תפקודי החברה נמדדים בראש ובראשונה בהכנסות, הוצאות ורווחיות החברה.

  • הכנסות – הבקרה החודשית בודקת (בגין החודש שעבר) את כל אפיקי ההכנסה של החברה, משווה אותם אל התכנון השנתי ומנתחת את המגמות. במידה ונמצאו פערים בין התכנון לביצוע, מקבלי ההחלטות בחברה נדרשים לתת את הדעת כיצד לפעול ביחס למסקנות. מכאן יעלו שאלות כגון: האם להגדיל או להקטין משאבים, לשנות מחירים, לצאת במבצעים וקידום שיווקי או להפך – האם לעצור את הפעילות סביב אותה הכנסה. 
  • הוצאות – גם כאן, ישנם מספר תחומים מרכזיים לניתוח. 
  • עלות המכר – מדובר בכל אותן עלויות ישירות שיש לחברה בגין ההכנסות. בשלב זה של הניתוח, קיימת התייחסות לכוח האדם, לחומרי גלם, לעלויות שילוח וכדומה.
    כל הוצאה מראש שתוקצבה וכל חריגה דורשת ממנהלי החברה הסברים ונימוקים. 

 

לרוב, חיסכון בעלות המכר יוביל להגדלת הרווחיות בגין כל מוצר או שירות, יאפשר הנחות משמעותיות יותר במחיר המכירה, תגמול לעובדי החברה ועוד אפיקים רלוונטיים לכל תחום הפעילות של החברה.

הוצאות הנהלה וכלליות – בסעיף הוצאה זה ינותחו שני גורמים עיקריים:

  • הוצאות שיווק ופרסום – יצירת בקרה על הוצאות השיווק והפרסום של החברה על ידי מדידת החזר השקעה על פעילות זו ברמה החודשית. וזאת, על מנת למדוד את כמות הלקוחות החדשים מכל אפיק פרסומי ואת שווי הלקוח אל מול עלות השיווק והפרסום לגיוסו.
  • הוצאות קבועות של החברה – מדובר בהוצאות חודשיות קבועות כגון: שכירות, חשמל, ארנונה וכו'. אשר לרוב אינן תלויות בכמות ההכנסות של החברה ואינן נוטות להשתנות מדי שנה. על כן, הכרחי לעקוב באופן יעיל אחרי שינוים בהוצאות אלו. 

כוח אדם: 

בבניית תקציב החברה, נדרשים המנהלים לבחון את מצבת כוח האדם. בשלב זה עולת השאלות הבאות: האם הוא ממצה את משימותיו וישנה אבטלה סמויה? או לחלופין, האם ישנו מחסור בכוח האדם? 

במידה ואכן קיים מחסור, מנהלי המחלקות יפעלו להגדלת כוח האדם, בהתחשב במגבלות התקציב.

במידה וכוח האדם ממצה את משימותיו, מומלץ לבדוק האם ניתן לאחד תקנים, לקצץ או להרחיב סמכויות ומשרות.

בניית מצבת כוח האדם של החברה הינה קריטית ודורשת תכנון מעמיק ויסודי ויש לה משמעות מכרעת בעמידה ביעדי התקציב. 

איך פועלת בקרה תקציבית בעבודה שגרתית מול החברה?

המטרה היא לבצע בקרה של הפעילות העסקית בכל חודש של פעילות. 

תכנון שנתי נכון אמור להיות יעד ריאלי ובר השגה לעסק על פני חודשי הפעילות.

זאת תוך התחשבות בעונתיות, שינויים בביקוש או ביכולות הייצור.

התכנון השנתי מהווה תוכנית עבודה לחברה ויכולה לשקף בעבורה את היכולת להשגת היעדים העסקיים שנקבעו בתחילת השנה. 

מכיוון שבכל חודש חייבת להתבצע סגירת חודש חשבונאית, זהו הזמן הנכון לבצע בקרה של התכנון אל מול הביצוע.

בפגישה חודשית עם סמנכ"ל כספים חיצוני או כלכלן, נבדקים כל הסעיפים שהוגדרו בתוכנית התקציב השנתית. 

היכולת להבין את ההשלכות של הפעילות העסקית באותו החודש על השגת היעדים השנתיים מאפשרת תגובה מהירה יחסית ושינויים מדודים.

שינויים חדים מידי באסטרטגיה עסקית מקשים במקרים מסוים על המשך בקרה ושיפור של המצב הקיים. בעוד שינוי מבוקר יאפשר השואה של תוצאות אל מול השינוי שבוצע.

המעקב החודשי והבקרה התקציבית הם תהליכים המאפשרים שליטה אמיתית ויעילה על הפעילות הפיננסית. זהו כלי משמעותי שמאפשר לחברה להשיג את היעדים העסקיים השנתיים על מנת לשמור על קצב צמיחה ואיתנות פיננסית.

בעלי עסקים וחברות רבים מקבלים את תוצאות סוף השנה ורק אז מבינים את התמונה הגדולה ולכן נדרשים לבצע התאמות משמעותיות במידה ויש פער בין התכנון השנתי לביצוע. 

במציאות כפי שקרתה במשבר הקורנה בעלי עסקים שידעו לשלוט על התקציב לפני המשבר היו מודעים ומוכנים למשבר באופן שעזר להם לשרוד את המשבר ולבצע התאמות נדרשות מתוך ידע ושליטה מלאה על העסק.

כל בעל חברה, עסק וסטארט אפ יכולים להפיק מכלי זה יכולת לשלוט על העסק ולהציל את העסק מקריסה כתוצאה משינויים חיצוניים לעסק. 

פוסטים אחרונים